Annuleren/retourneren2018-06-22T10:10:09+00:00

Annuleren/Retourneren

Onder de onderstaande voorwaarden kunt u binnen 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen de geleverde producten naar B Dutch retourneren.
 

Voor het retourneren kunt u het Formulier Herroepingsrecht opvragen bij B DUTCH via het invullen van ons contactformulier.

 

Artikel 6 Algemene Voorwaarden:

6. Ruilen en herroepingrecht

 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; • duidelijk persoonlijk van aard zijn; • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; • snel kunnen bederven of verouderen; • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft; • van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; • van kranten en tijdschriften.

 

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt B DUTCH zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen nadat B DUTCH het verzoek tot herroeping heeft ontvangen. Het product/de producten, moeten dan wel bij B DUTCH binnen zijn, eerder gaat B DUTCH niet over tot terugstorting.

 

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

 

6.4 Indien de consumentkoper gebruikt maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van retourzending voor consumentkoper.