Wilt u bij ons producten bestellen? Neem dan even de tijd onze voorwaarden bij levering te lezen. Ze zijn ook terug te vinden in onze Algemene Voorwaarden, artikel 14.

 

Artikel 14. Levering

  • Indien het afleveradres anders is dan het factuuradres, dient koper dit uiterlijk één week voor de levering te melden bij de planner van B DUTCH. Koper dient een duidelijk en juist adres aan te geven (ook in geval van nieuwbouw).
  • Onze transporteurs moeten met middel- tot grote vrachtwagens het afleveradres kunnen bereiken.
  • De door B DUTCH opgegeven levertijden gelden als indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De opgegeven levertijden gaan in op het moment dat er een volledig akkoord is op de technische tekeningen van B DUTCH en de aanbetaling is ontvangen.
  • Bij het aannemen van de order opdracht wordt koper naar een gewenste leverweek gevraagd. O.b.v. de gewenste leverweek en actuele productieplanning wordt de order zo goed als mogelijk ingepland. Wanneer de order is ingepland ontvangt koper per e-mail de verwachte leverdatum. Wanneer de levering meer dan 7 dagen naar achter verschuift dan verneemt B DUTCH dat graag zodat de productieplanning kan worden aangepast. Wanneer de order conform afspraak in productie is genomen dient de eindfactuur conform afspraak te worden voldaan. Indien de levering langer dan 30 dagen, na geplande levering, in het magazijn moet worden opgeslagen rekent B DUTCH €2,50,- excl. BTW, per europallet (800x1200x144mm) per week aan opslagkosten. Deze factuur moet voor uitlevering zijn voldaan.
  • Onze transporteurs rijden wekelijks dezelfde routes in Nederland en België, zij kunnen daar niet van afwijken. Deze routes bepalen de dag van levering in de week en worden met u afgestemd en schriftelijk bevestigd.
  • Het is voor B DUTCH niet mogelijk om op voorhand een exacte tijdsindicatie op de dag van levering af te geven. Voor het transport per vrachtwagen (excl. pakketdiensten) geldt dat de betreffende chauffeur koper een half uur tot een uur voor levering belt, zodat koper de gelegenheid heeft om naar de locatie toe te komen.
  • Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient koper deze minimaal 24 uur van te voren bij B DUTCH te annuleren. Wanneer een afspraak niet afgezegd wordt en er een nieuwe leverafspraak gemaakt moet worden brengt B DUTCH € 35,00 excl. BTW extra bezorgkosten in rekening.
  • Koper (danwel iemand anders die koper daarvoor aanwijst) dient aanwezig te zijn om de zending persoonlijk in ontvangst te nemen. De transporteur heeft de opdracht de producten niet onbeheerd achter te laten.
  • Indien niemand aanwezig is, zal de transporteur het product weer inladen en meenemen. Kosten voor retour zending naar Cuijk bedraagt €35,- excl. BTW. Voor het opnieuw inplannen/afstemmen en opnieuw laten bezorgen van het product bedragen de kosten €75,- excl. BTW (administratie- en vervoerskosten).
  • De bestelde goederen worden op het overeengekomen adres tot aan de eerste deur op de begane grond geleverd d.m.v. een steekwagen/palletwagen, indien deze met een steekwagen/palletwagen bereikbaar is. Voor verdere verplaatsing vanaf de eerste deur op de begane grond dient koper zelf zorg te dragen. Dit heeft als reden dat de chauffeurs alleen opereren en arbeidsomstandigheden zoals tilwerkzaamheden niet zijn toegestaan.
  • Indien de chauffeur niet bij het gebouw kan komen door niet gemelde obstakels, wordt het product zo dicht als mogelijk bij het opgegeven adres, direct naast de vrachtwagen gelost en dient koper zelf voor verdere distributie te zorgen.
  • Op de afgesproken afleverdag is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is die de goederen in ontvangst kan nemen en kan tekenen voor ontvangst. Grote producten worden veelal door een eigen B DUTCH chauffeur bij koper afgeleverd. Direct bij in ontvangst nemen van de producten dienen deze gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen, gebreken en/of fouten, de B DUTCH chauffeur maakt foto’s van het product. De B DUTCH chauffeur vraagt ontvanger de pakbon af te tekenen.Op het moment van tekenen gaat B DUTCH ervan uit dat ontvanger de producten heeft gecontroleerd op schade, nadien kan door koper geen schade meer worden gemeld en zijn kosten voor herstel voor rekening van de koper.
  • Bij schade dient het product direct mee te worden gegeven met dezelfde transporteur. Dit geldt voor zowel de eigen B DUTCH chauffeur als voor een eventuele externe transporteur.
  • In het geval dat de controle van de producten op het moment van levering samen met de B DUTCH chauffeur absoluut onmogelijk is én in het geval dat de producten via een externe transporteur of via een externe pakketdienst bij koper worden afgeleverd, kan het controleren van de goederen plaatsvinden na vertrek van de transporteur.Eventuele geconstateerde beschadigingen, fouten of gebreken dienen door koper te worden gemeld binnen 48 uur na ontvangst/levering. Deze melding dient te gebeuren via het klachtenformulier op onze website: www.bdutch.nl/klachtenprocedure. Koper moet de klacht duidelijk omschrijven en dient foto’s mee te sturen. Koper ontvangt direct een bevestiging dat B DUTCH de klacht heeft ontvangen. B DUTCH zal zo spoedig mogelijk, doch zeker binnen drie dagen een reactie geven op de klacht van koper.
  • Monteer daarnaast nooit producten die beschadigingen, gebreken of fouten bevatten. Gemonteerd is geaccepteerd.